Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

wysmienita
23:17
"..Ostatecznie lepiej, jeśli mężczyzna dłubie przy samochodzie niż przy innych kobietach.."
wysmienita
23:16
6480 814b
Reposted fromfelicka felicka viasarazation sarazation
23:16
4586 043f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasarazation sarazation
wysmienita
23:16
wysmienita
23:15
4401 0c0e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakrzysk krzysk
wysmienita
23:15
5979 8753
Reposted fromkrzysk krzysk
wysmienita
23:14
7122 4417 500
Reposted fromkrzysk krzysk
wysmienita
23:14
7013 f9fa
Reposted fromsarazation sarazation
wysmienita
23:08
2026 d5e8
wysmienita
23:07
1934 9e8c
wysmienita
23:07
"..Złamane serce jest jak rozbite lustro, lepiej czasem je zostawić w kawałkach niż kaleczyć się, próbując je poskładać..."💔
wysmienita
16:13
7570 26c0 500
Reposted fromNajada Najada viaPicki91 Picki91
wysmienita
16:13
9248 3058
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaPicki91 Picki91
wysmienita
16:13
Gdy Cie gryzę w szyje, Ty udajesz, ze nie boli!
— K.
Reposted fromPicki91 Picki91
wysmienita
16:12
6610 ebdf
Reposted bykato85Picki91magolek22becausefuckyouoversensitivestrzepyZoonk11delainalexandersmith8805dangelMarcoDWbanitaMishasaxnmatusspannamaddienotyourstrawberryxmadadreammadadreamStafu000kedavrastrzepyMakeMePurrExfeletesoutlinedivimodalnapartyhardorgtfoBalladynamala-mi-w-glanachpersona-non-grataBalladynaBalladyna
wysmienita
16:11
6600 61c8
Reposted bykrzysknotyourstrawberryx
wysmienita
16:10
6584 437c
wysmienita
16:10
6573 8949
Reposted bymadadreamHandypersonbezwladniejustfeel
wysmienita
16:10
6564 07fe
Reposted bymadadreambreatheslow123bezwladniesmejdiskrzacikfilodisetaRozanopalcaJutrzenkainvissibleeladyappleabsolutelyfuckingnotliluimpulsiveeSkydelancoolstorybro23chachi
wysmienita
15:07
Ta sama dziewczyna która się śmieje i dużo gada i wydaję się być bardzo szczęśliwa, może być też dziewczyną która płacze codziennie przed snem.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakato85 kato85
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl